Κλινική και Ακτινογραφική εκτίμηση

Συχνά στον τομέα της παθολογίας και χειρουργικής του στόματος και των γνάθων παρουσιάζονται διαγνωστικά διλλήματα αλλά και διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.


Η κλινική και ακτινογραφική εκτίμηση σε συνάρτηση με τις γνώσεις και την εμπειρία τόσο του ιατρείου μας αλλά και σε συνεργασία με τον θεράποντα χειρ. οδοντίατρο, δερματολόγο, ω.ρ.λ. οδηγούν στην ενδεικνυόμενη θεραπευτική αντιμετώπιση είτε επεμβατική είτε φαρμακευτική.

Η κλινική εκτίμηση πραγματοποιείται με επισταμένη εξέταση του ασθενούς με λήψη πλήρους ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού, εκτίμηση της παρούσας κατάστασης και πιθανών διαγνωστικών εξετάσεων όπως γεν. αίματος, βιοχημικές εξετάσεις, υπερηχογραφήματα κ.λ.π.

Η ακτινογραφική εκτίμηση των παθήσεων του στόματος και του σπλαχνικού κρανίου βασίζεται κυρίως σε :

Επίσης σε τομογραφίες από εξειδικευμένους τομογράφους (cbct) κωνικής δέσμης, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο στο ιατρείο μας όσο και σε συνεργαζόμενα για αυτό το λόγο ακτινογραφικά και διαγνωστικά εργαστήρια.