Απλή, χειρουργική εξαγωγή μόνιμων, νεογιλών, υπεραρίθμων, έκτοπων δοντιών και ριζών

Στόχος μιας οδοντιατρικής θεραπείας δεν είναι η εξαγωγή ενός δοντιού αλλά η διατήρησή του στον οδοντικό φραγμό.

Πολλές φορές και παρά την προσπάθεια των οδοντιάτρων η εξαγωγή ενός δοντιού είναι αναπόφευκτη. Πότε όμως και για ποιους λόγους οδηγούμαστε στην εξαγωγή ενός δοντιού;

Εξαγωγή δοντιού πραγματοποιείται
σε περιπτώσεις όπως:

Απλή Εξαγωγή

Πραγματοποιείται συνήθως από τον θεράποντα χειρουργό οδοντίατρο και είναι μια απλή σχετικά διαδικασία.

Με την εφαρμογή τοπικής αναισθησίας ο χειρ. οδοντίατρος προβαίνει στην εξαγωγή του μόνιμου ή νεογιλού δοντιού ή και της ρίζας του. Στις περιπτώσεις των νεογιλών δοντιών ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να λαμβάνεται για τον μη τραυματισμό των μονίμων δοντιών.

 Ακολουθεί η περιποίηση του τραύματος και η λήψη οδηγιών. Συνήθως στις απλές εξαγωγές δεν χρειάζεται η τοποθέτηση ραμμάτων.

Χειρουργική εξαγωγή

Πρόκειται για μια μικρή χειρουργική επέμβαση.

Πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία άρα είναι ανώδυνη Ακολουθεί συνήθως τομή στο βλεννογονοπεριόστεο (ούλα) για τη δημιουργία καλύτερου χειρουργικού πεδίου (κρημνός).

Εξαγωγή του δοντιού ή της ρίζας και περιποίηση του τραύματος.

Τέλος με το πέρας της επέμβασης γίνεται συρραφή του κρημνού με ράμματα τα οποία ανάλογα με την κρίση του χειρουργού μπορεί να είναι απορροφήσιμα ή όχι. Στην περίπτωση τοποθέτησης μη απορροφήσιμων ραμμάτων ο ασθενής επιστρέφει στον ιατρό του σε εύλογο διάστημα για την αφαίρεσή τους.

Δίνονται κατάλληλες οδηγίες για την μετεγχειρητική περιποίηση του τραύματος και η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή ανάλογα με την περίπτωση.

Χειρουργική εξαγωγή πραγματοποιείται σε περιπτώσεις με :

  • Έντονα τερηδονισμένα δόντια που έχουν πιθανότητα κατάγματος με την απλή εξαγωγή.
  • Δόντια με μεγάλη κάμψη των ριζών τους ή με έντονη απόκλιση.
  • Αποτυχημένες προσπάθειες απλής εξαγωγής όπου έχει συμβεί κάταγμα του δοντιού ή της ρίζας του.
  • Δόντια τα οποία είναι συνοστεωμένα ή βρίσκονται σε θέσεις με πυκνωτικό οστό.
  • Ρίζες ή ακρορρίζια δοντιών που έχουν παραμείνει στις γνάθους από παλαιότερες προσπάθειες εξαγωγής.
  • Σε περιπτώσεις με πολλαπλές εξαγωγές όπου κρίνεται απαραίτητο ακολουθεί φατνιοπλαστική και ουλοπλαστική. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η προσθετική αποκατάσταση του ασθενούς σε δεύτερο χρόνο.

Τέλος σε δόντια τα οποία έχουν στενή σχέση με ανατομικά μόρια όπως είναι το ιγμόρειο άντρο ή το κάτω φατνιακό νεύρο και όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε κάποιο σύμβαμα όπως η απώθηση του δοντιού ή της ρίζας του στο ιγμόρειο ή η κάκωση του κάτω φατνιακού νεύρου.