Τραυματιολογία

Η πρόκληση κάκωσης θεωρείται ως τραύμα και η γναθοπροσωπική τραυματιολογία ασχολείται με τα τραύματα προσώπου και γνάθων.

Τραύματα μαλακών μορίων

Τα τραύματα των μαλακών μορίων του προσώπου χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής γιατί επηρεάζουν την αισθητική του προσώπου αλλά και διάφορες λειτουργίες.

Διακρίνονται σε εκδορές και θλαστικά τραύματα.
Οι εκδορές αντιμετωπίζονται με προσεκτικό καθαρισμό και πιθανόν επικάλυψη με γάζες.
Τα θλαστικά τραύματα απαιτούν συρραφή η οποία και πραγματοποιείται άμεσα μετατραυματικά με κατάλληλης διαμέτρου ράμμματα.
Κατάγματα
Κάταγμα ορίζεται η λύση της συνέχειας ενός οστού. Διακρίνονται σε ανοικτά ή κλειστά, σε βίαια ή παθολογικά σε μονά, διπλά ή πολλαπλά, σε πλήρη όταν έχουμε διάσπαση του οστού σε δύο τμήματα ή ρωγμώδη όταν η γραμμή κατάγματος έχει τη μορφή ρωγμής. Στη γναθοπροσωπική χώρα έχουμε τα εξής κατάγματα:

α. Κατάγματα κάτω γνάθου
β. Κατάγματα μέσου τριτημορίου του προσώπου (Le Fort I-II–III, κατάγματα του ζυγωματικού συμπλέγματος- κατάγματα οφθαλμικού κόγχου)
γ. Κατάγματα άνω τριτημορίου του προσώπου