Εμφυτεύματα

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη των οδοντικών εμφυτευμάτων έχει αλλάξει πλήρως την φιλοσοφία προσθετικής αντιμετώπισης ασθενών που παρουσιάζουν έλλειψη ενός ή περισσοτέρων δοντιών.

Η απώλεια των δοντιών μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία τόσο σε νεαρά αλλά και σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα. Η λύση στο πρόβλημα με την τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων είναι μια σύγχρονη μέθοδος αποκατάστασης σε σχέση με τις παλαιότερες συμβατικές προσθετικές αποκαταστάσεις.

Τα εμφυτεύματα αντικαθιστούν τα απολεσθέντα δόντια με τρόπο πληρέστερο προς τον φυσικό ενώ η τοποθέτησή τους δεν συνεπάγεται καταστροφή υγιών οδοντικών ιστών

Κλινική και ακτινογραφική αξιολόγηση του ασθενούς

Η κλινική μελέτη περιλαμβάνει την λήψη ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού, τον έλεγχο της στοματικής κοιλότητας, την καταγραφή των έξεων και συνηθειών του ασθενούς, την λήψη μέτρων και καταγραφών της αρχικής κατάστασής του.

Ο ακτινογραφικός έλεγχος έχει να κάνει με την λήψη και αξιολόγηση ψηφιακών πανοραμικών ακτινογραφιών ή με την λήψη και αξιολόγηση υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης.
Ο ακτινογραφικός έλεγχος μας παρουσιάζει τις οστικές δυνατότητες αλλά και αλλοιώσεις που τυχόν να υπάρχουν στις περιοχές που θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Σε περιοχές με οστικά ελλείμματα πραγματοποιείται σχεδιασμός για την τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων με ή χωρίς τη χρήση βιολογικών μεμβρανών που θα δώσουν λύση στο πρόβλημα.

Προεγχειρητική προετοιμασία του ασθενούς

Η προετοιμασία του ασθενούς για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων έχει να κάνει την εξάλειψη του άγχους της επέμβασης η οποία πραγματοποιείται με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή όπου χρειάζεται.

Εκπόνηση σχεδίου θεραπείας

σε συνεργασία με έμπειρους κλινικούς οδοντιάτρους στην προσθετική αποκατάσταση ή και τον παραπέμποντα οδοντίατρο του ασθενούς)

Η οριστική απόφαση για το σχέδιο θεραπείας λαμβάνεται από κοινού μεταξύ του χειρουργού και του συνεργάτη προσθετολόγου ή του παραπέμποντα οδοντιάτρου οι οποίοι και θα αναλάβουν την τελική προσθετική αποκατάσταση του ασθενούς.

Συνεκτιμάται η κλινική εικόνα, οι ακτινογραφίες και οι δυνατότητες της εκάστοτε περιοχής και φυσικά και οι απαιτήσεις του ασθενούς κατά το δυνατόν. Η καλή συνεργασία της ομάδας των ιατρών και ο σωστός σχεδιασμός της αποκατάστασης αποτελεί το σημαντικότερο σημείο για την ομαλή πορεία της επέμβασης και την επιτυχία της αποκατάστασης.

Ανώδυνη τοποθέτηση
των εμφυτευμάτων

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, από εξειδικευμένο χειρουργό και την ομάδα του,  είναι μια ανώδυνη διαδικασία είτε πρόκειται για ένα ή και περισσότερα εμφυτεύματα. Πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα και ο ασθενής μετά την επέμβαση μπορεί να επανέλθει άμεσα στην καθημερινότητά του. 

Άμεση προσθετική αποκατάσταση
εντός 24-48 ωρών

Η αποκατάσταση με κάποια προσωρινή προσθετική εργασία γίνεται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα συνήθως εντός 24ων ή και 48 ωρών μετά το χειρουργείο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ασθενείς με έντονη κοινωνική δραστηριότητα αλλά και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η τελική αποκατάσταση πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα το οποίο και απαιτείται για την πλήρη οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων.

Ομαλή μετεγχειρητική πορεία

Η πορεία αποθεραπείας του ασθενούς μετά την επέμβαση είναι ομαλή χωρίς πόνους και διογκώσεις (πρήξιμο) ακολουθώντας τις οδηγίες των ιατρών.