Οστεομυελίτιδα, Οστικές νεκρώσεις

Η οστεομυελύτιδα είναι λοίμωξη των οστών. Αφορά όχι μόνο το μυελό των οστών αλλά και το συμπαγές οστό και το περιόστεο.

Διακρίνεται σε:

Η οξεία οστεομυελίτιδα
Χαρακτηρίζεται από διαπύηση παρουσία πόνου, πιθανή υπαισθησία των γύρω νευρικών στελεχών ενώ μπορεί να συνοδεύεται από πυρετό ή κακουχία. Η θεραπευτική της αντιμετώπιση συνίσταται σε χορήγηση αντιβιοτικών ευρέως φάσματος και χειρουργική αφαίρεση του πύου και των νεκρών οστικών τμημάτων (απολύματα).

Χρόνια πυώδης οστεομυελύτιδα
Χαρακτηρίζεται από απουσία οξέων συμπτωμάτων ενώ η θεραπεία της είναι φαρμακευτική (αντιβιοτικά) και χειρουργική με αφαίρεση των νεκρωτικών τμημάτων οστού.

Χρόνια σκληρυντική οστεομυελύτιδα
Διακρίνεται σε εντοπισμένη και διάχυτη μορφή και χαρακτηρίζεται από την έντονη παραγωγή οστού. Η θεραπευτική της αντιμετώπιση είναι φαρμακευτική με μακροχρόνια χρήση αντιβιοτικών.

Οστεομυελίτιδα του Garre
Παρουσιάζεται σε άτομα νεαρής ηλικίας ως αντίδραση σε ήπιο μικροβιακό ερεθισμό. Αντιμετωπίζεται με την απομάκρυνση του αιτιολογικού παράγοντα της φλεγμονής