Χειρουργική αντιμετώπιση καλοήθων, κακοήθων όγκων στόματος, γνάθων, Βιοψίες

Η περιγεγραμμένη διόγκωση ιστών χαρακτηρίζεται ως όγκος. Ένας όγκος δεν είναι απαραίτητα μόνο νεόπλασμα μπορεί να οφείλεται σε τραυματισμό, σε ήπια χρόνια φλεγμονή κ.α.

Τα νεοπλάσματα είναι εξεργασίες στις οποίες έχουμε ανώμαλο και άσκοπο πολλαπλασιασμό κυττάρων.

Διακρίνονται σε καλοήθη και κακοήθη.
Τα καλοήθη νεοπλάσματα αυξάνουν συνήθως αργά απωθώντας τους γύρω ιστούς και δεν δίνουν μεταστάσεις.
Τα κακοήθη νεοπλάσματα έχουν γρήγορη αύξηση, δεν είναι σαφώς περιγεγραμμένα και δίνουν μεταστάσεις.

Καλοήθεις όγκοι – βιοψία

Η χειρουργική αντιμετώπιση των καλοήθων όγκων είναι η χειρουργική τους εξαίρεση.

Σε επιφανειακούς όγκους των ούλων και της γλώσσας όπως θήλωμα, ίνωμα, επουλίδα κ.α πραγματοποιείται ολική αφαίρεση τους και βιοψία (excision biopsy).

Κακοήθεις όγκοι

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα είναι ο συχνότερα εμφανιζόμενος καρκίνος στην περιοχή της στοματικής κοιλότητας. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια παρουσιάζει σταθερή αύξηση της συχνότητας εμφάνισής του με επέκταση και σε νεότερες ηλικιακά ομάδες. Τα κακοήθη νεοπλάσματα των σιαλογόνων αδένων ακολουθούν σε συχνότητα το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα ενώ μικρότερη συχνότητα εμφανίζουν κακοήθη νεοπλάσματα από άλλους ιστούς.

Η συχνή επίσκεψη και κλινική εξέταση από τον θεράποντα οδοντίατρο αλλά και η εξέταση από ειδικούς στοματολόγους ή στοματικούς και γναθοπροσωπικούς χειρουργούς προκαρκινικών βλαβών όπως η λευκοπλακία, ερυθροπλακία, χρόνιων φλεγμονών , ελκών και διογκώσεων μπορεί να οδηγήσει σε πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση των κακοήθων όγκων σε αρχικό στάδιο.

Η εγχειρητική αντιμετώπιση των κακοήθων όγκων εξαρτάται από την θέση τους (χείλος , έδαφος στόματος, γλώσσα, οστά) το μέγεθός τους αλλά και την ύπαρξη λεμφαδενικών μεταστάσεων τοπικών ή απομακρυσμένων. Συχνά απαιτείται συνδυασμός χειρουργικής θεραπείας και ακτινοθεραπείας ή και χημειοθεραπείας.