Χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων του Ιγμόρειου Άντρου

Οι παθήσεις που παρουσιάζονται στο ιγμόρειο άντρο είναι συνήθως φλεγμονές, κυστικοί σχηματισμοί και καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι.

Περιπτώσεις που συχνά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και πραγματοποιούνται με τοπική αναισθησία στο ιατρείο είναι :

 H μετατόπιση ξένου σώματος  (δοντιού ή ρίζας) στο ιγμόρειο κατά τη διάρκεια κάποιας εξαγωγής συνήθως του πρώτου γομφίου της άνω γνάθου.

 Η στοματοκολπική επικοινωνία μετά από προσπάθεια εξαγωγής 

Η οδοντογενής ιγμορίτιδα που οφείλεται σε επέκταση της ακρορριζικής  φλεγμονής του δοντιού στο ιγμόρειο 

Βιοψίες όγκων 

Κύστεις ή βενοκήλες του ιγμορείου.  

Αντιμετώπιση των παθήσεων του ιγμορείου άντρου πραγματοποιείται είτε με ανοικτές μεθόδους είτε με τη βοήθεια εύκαμπτων ενδοσκοπίων μέσω των οποίων γίνεται και η αφαίρεση ξένων σωμάτων, κύστεων ή πολύποδων αλλά και καλοήθων όγκων μικρού μεγέθους. Η αφαίρεση κακοήθων όγκων πραγματοποιείται με γενική αναισθησία ανάλογα με το μέγεθος, την επέκταση της κακοήθειας και τις πιθανές μεταστάσεις.