Ακρορριζεκτομή μονόριζων, πολύριζων δοντιών

Η ακρορριζεκτομή είναι μια επέμβαση που όπως λέει και η ίδια η λέξη έχει να κάνει με την αφαίρεση του ακρορριζίου του δοντιού αλλά και της ακρορριζικής βλάβης που το συνοδεύει με σκοπό την διατήρησή του στον οδοντικό φραγμό.

Η ακρορριζεκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί και με ανάστροφη έμφραξη του ριζικού σωλήνα του δοντιού.

Με την επέμβαση της ακρορριζεκτομής έχουμε ως σκοπό την αφαίρεση της ακρορριζικής βλάβης του δοντιού αλλά και την διακοπεί της μεταφοράς μικροβίων στον ακρορριζικό οστικό χώρο της γνάθου.

Η επέμβαση πραγματοποιείται συνήθως αφού έχει προηγηθεί η ενδοδοντική θεραπεία του δοντιού και η έμφραξη του ριζικού σωλήνα.

Ενδείξεις ακρορριζεκτομής

Η ακρορριζεκτομή ενός δοντιού είναι μια επέμβαση η οποία έρχεται για να δώσει λύση στην ανάγκη διατήρησής του στο οδοντικό τόξο. Πραγματοποιείται σε περιπτώσεις :

Εγχειρητική τεχνική

Η επέμβαση ξεκινά με τοπική αναισθησία η οποία πραγματοποιείται ή με εμπότιση του αναισθητικού στην περιοχή ενδιαφέροντος ή με αναισθησία κάποιου στελέχους νεύρου. Ακολουθεί διατομή του βλεννογονοπεριοστέου (ούλων) και ανάπτυξη κρημνού.

Η ακρορριζική αλλοίωση και το άκρο της ρίζας του δοντιού αφαιρούνται μέσω ενός οστικού παραθύρου στην περιοχή. Στο στάδιο αυτό επιλέγεται εάν θα προχωρήσουμε στην ανάστροφη έμφραξη του ριζικού σωλήνα (π.χ. σε ατελείς ενδοδοντικές θεραπείες ή σε θεραπείες στις οποίες υπάρχει άξονας ή κάποιο σπασμένο εργαλείο) ή όχι.

Ακολουθεί η περιποίηση του τραύματος και η συρραφή του. Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς είναι ομαλή χωρίς έντονους πόνους αλλά με οίδημα στην περιοχή το οποίο παρέρχεται μετά από δύο ή τρία εικοσιτετράωρα.