Τα έγκλειστα δόντια δημιουργούν συχνά προβλήματα όπως είναι η απορρόφηση των ριζών των γειτονικών δοντιών, η εντοπισμένη περιοδοντική νόσος, η απώθηση των παρακείμενων δοντιών κ.α.

Συχνά καλούμαστε να κάνουμε αποκάλυψη των εγκλείστων δοντιών και για ορθοδοντικούς λίγους.

Ο κυνόδοντας της άνω γνάθου είναι το δόντι με την μεγαλύτερη συχνότητα έγκλεισης μετά τους σωφρονιστήρες. Ακολουθούν οι κεντρικοί τομείς της άνω γνάθου, οι δεύτεροι προγόμφιοι και δεύτεροι γομφίοι της κάτω γνάθου.

Αποκαλυψη δοντιών για ορθοδοντικούς λόγους

Αιτίες έγκλεισης των συγκεκριμένων δοντιών αποτελούν :

Η καλύτερη ηλικία για την ορθοδοντική μετακίνηση ενός δοντιού θεωρείται η εφηβεία όπου έχουμε γρήγορη επούλωση του τραύματος και ήπια μετεγχειρητική πορεία.

Η θεραπεία εκλογής είναι η αποκάλυψη του εγκλείστου δοντιού και η ορθοδοντική μετακίνησή του στον οδοντικό φραγμό. Η επέμβαση πραγματοποιείται παρουσία του θεράποντα ορθοδοντικού ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την τοποθέτηση και συγκόλληση του bracket ή του ορθοδοντικού άγκιστρου στο έγκλειστο δόντι.

Ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης του εγκλείστου δοντιού είναι σημαντικός τόσο για τον τρόπο προσπέλασης και επομένως την ταχύτερη και ανώδυνη επέμβαση όσο και για την μικρότερη ταλαιπωρία του ασθενούς.

Η ακριβής θέση έγκλεισης προσδιορίζεται με τον ακτινογραφικό έλεγχο μέσω κυρίως ψηφιακών πανοραμικών ακτινογραφιών ή μέσω της υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης (cbct)

Εγχειρητική τεχνική

Η επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία
(συνήθως με εμπότιση αναισθητικού στην περιοχή ενδιαφέροντος ή με αναισθησία κάποιου νευρικού στελέχους)

Ακολουθεί τομή του βλεννογονοπεριόστεου στην θέση έγκλεισης του δοντιού

Ανοικτή μέθοδος

Στην ανοικτή μέθοδο αφαιρείται μόνο το τμήμα του βλεννογονοπεριόστεου και πιθανόν του οστού που καλύπτει το δόντι και έτσι δημιουργείται κάποιου είδους παράθυρο στο οποίο τοποθετείται χειρουργική κονία η οποία διατηρεί και το παράθυρο ανοικτό ώστε σε δεύτερο χρόνο να μπορεί να επέμβει ο ορθοδοντικός για την τοποθέτηση του ορθοδοντικού αγκίστρου ή του bracket.
Από το παράθυρο που έχει δημιουργηθεί εξέχει το ορθοδοντικό σύρμα ή η αλυσίδα τα οποία και καθηλώνονται στο ορθοδοντικό τόξο του οδοντικού φραγμού από τον ορθοδοντικό.

Κλειστή μέθοδος

Στην κλειστή μέθοδο την τομή του βλεννογονοπεριόστεου ακολουθεί η αναπέταση κρημνού ολικού πάχους και η αφαίρεση όσου οστού χρειάζεται για την αποκάλυψη του εγκλείστου δοντιού. Στην συνέχεια ο ορθοδοντικός τοποθετεί το σύρμα πρόσδεσης ή την ελαστική ή μεταλλική αλυσίδα. Το σύρμα ή η αλυσίδα προβάλουν μέσα από τον κρημνό.
Ακολουθεί η καθήλωση της αλυσίδας ή του σύρματος στο ορθοδοντικό σύρμα που βρίσκεται συνδεδεμένο με τα brackets του οδοντικού τόξου. Η επέμβαση τελειώνει με την συρραφή του τραύματος .

Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς είναι ήπια.

Ακρορριζικά μετατοπιζόμενος κρημνός

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις στις οποίες το έγκλειστο δόντι εντοπίζεται προστομιακά και κοντά στην παρυφή της φατνιακής ακρολοφίας.

Έχει το πλεονέκτημα της μεταφοράς των ούλων ταυτόχρονα με την μετακίνηση του δοντιού ώστε να μην εγκαταλείπεται ουλικό έλλειμα κατά την τελική θέση του δοντιού στο φραγμό.

Και σε αυτή την περίπτωση μετά τη δημιουργία του κρημνού ο ορθοδοντικός είναι σε θέση να τοποθετήσει το bracket ή μπορεί να τοποθετηθεί χειρουργική κονία ώστε αυτό να γίνει σε δεύτερο χρόνο.