Μεμβράνες

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί διάφορες  τεχνικές για την  για την αποκατάσταση των οστικών  ελλειμάτων. Συχνά γίνεται χρήση μεμβρανών για την διατήρηση του οστικού μοσχεύματος στην δέκτρια θέση.

Οι μεμβράνες αυτές διακρίνονται σε:

Μη απορροφήσιμες μεμβράνες

Μη απορροφήσιμες μεμβράνες. Τέτοιες είναι οι μεμβράνες τιτανίου ή μεμβράνες PTFE οι οποίες παρά το πλεονέκτημα της σταθερότητας στην θέση τους έχουν το μειονέκτημα της ανάγκης για δεύτερη επέμβαση για την αφαίρεσή τους.

Οι απορροφήσιμες μεμβράνες

Οι απορροφήσιμες μεμβράνες στις οποίες ανήκει η ομάδα των μεμβράνων πολυλακτίνης (PLA) ή πολυγλικίνης (PGA), οι μεμβράνες κολλαγόνου καθώς και μεμβράνες από περικάρδιο.

Τα οστικά μοσχεύματα σε συνδυασμό με μεμβράνες αλλά και παράγοντες του αίματος χρησιμοποιούνται σήμερα σε διάφορες τεχνικές οστικής ανάπλασης όπως :

Η κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση (GBR)

Η ανύψωση ιγμόρειου άντρου (Κλειστή–ανοικτή μέθοδος)

Διατήρηση του εύρους και ύψους της φατνιακής ακρολοφίας

Διατατική οστεογένεση γνάθου

Διατήρηση οστικού όγκου μετά από χειρουργική αφαίρεση κύστεων, όγκων ή άλλων αλλοιώσεων.