Σιαλολιθιάσεις

Η σιαλολιθίαση είναι από τις ποιο συχνές παθολογικές οντότητες των σιαλογόνων αδένων.

Από τους μείζονες σιαλογόνους αδένες ο υπογνάθιος και ο πόρος του εμφανίζει την μεγαλύτερη συχνότητα και ακολουθεί η παρωτίδα και ο υπογλώσσιος αδένας.

Η εγχειρητική τεχνική εξαρτάται κυρίως από την εντόπιση του σιαλόλιθου (ενδοστοματικά ή στο αδενικό περέγχυμα).

Η τεχνική της ενδοστοματικής αφαίρεσης των σιαλόλιθων που εντοπίζονται στην εξωαδενική πορεία του πόρου είναι συνήθως μια απλή επέμβαση που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ιατρείο με τοπική αναισθησία ή νευροληπταναλγησία.

Στις περιπτώσεις που ο σιαλόλιθος εντοπίζεται στο αδενικό περέγχυμα η αφαίρεσή του πραγματοποιείται με γενική, συνήθως ριννοτραχειακή, αναισθησία σε νοσοκομειακό περιβάλλον και περιλαμβάνει την χειρουργική εξαίρεση του αδένα που φέρει τον σιαλόλιθο.